Nowa Gazeta Gmin - Aktualny numer
Ładowanie kalendarza
Proszę czekać...
Zapraszamy do zapoznania się z kalendarzem imprez organizowanych w Gminie Duszniki Zdrój.

MAŁY POKAZ codziennie o godzinie 16.00

GŁÓWNY POKAZ:


Pokaz odbywa się w weekendy oraz dni wolne od pracy. Podczas dni Festiwalu Chopinowskiego pokazy odbywają się codziennie.
Choose Language
Logo

Herb, logo i kolory

Od niedawna Duszniki Zdrój promuje nowe logo, którego głównym zadaniem jest zachęcenie do odwiedzenia naszego miasta.

Oficjalne logo


Logo przedstawia Duszniki Zdrój, jako kulturalne centrum muzyczne o znaczeniu międzynarodowym jak również ważne dla całej Ziemi Kłodzkiej z uwagi na corocznie odbywający się Międzynarodowy Festiwal Chopinowski oraz jako centrum sportów zimowych, którego zapleczem jest Zieleniec i Podgórze. Źródło wypływające z litery (k) zwraca uwagę na dusznickie walory uzdrowiskowe oraz słynną "Kolorową Fontannę", której pokazy uświetniają wypoczynek turystom i kuracjuszom przebywającym w naszym kurorcie, do którego odwiedzenia serdecznie zapraszamy.

 

Herb miasta przedstawia wizerunek Św. Piotra z kluczem w prawej ręce i księgą w lewej na tle fragmentu muru ceglanego wznoszącego się po lewej stronie. Na murze przy krawędzi pola tarczy znajduje się kogut z głową odwróconą do tyłu. Tło herbu jest w kolorze złotym.


flaga
Flagą oficjalną miasta jest flaga w barwach biało-żółtych z herbem miasta po środku.


"Najstarsza pieczęć miejska znana jest dopiero z końca XVI wieku, a najwcześniejszy jej odcisk występuje na dokumencie z 1602 r. o średnicy ok. 28 mm, wyobraża popiersie św. Piotra z kluczem i księgą w rękach. W otoku czytelnym tylko częściowo: SIGIL ... REINERTEZNSIS. Pieczęcie XVII i XVIII w. rejestrują w niedokładnych opisach O. Hupp i H. Saurma-Jeltsch. Pieczęć z XVII w. (śr. 30 mm wyobraża popiersie św. Piotra z kluczem w prawej i księgą w lewej ręce, w otoku zaś: SIGIL DES STETLEINS REINERCZ (między wyrazami gwiazdki). Nieco późniejsza pieczęć (śr. 30 mm) z napisem SIGIL DER STADT REINERCZ oraz mniejsza (śr. 21 mm) z napisem: DER STADT REINERTZSIE ... powtarzają godło pieczęci starszych. Tylko na jednej małej pieczątce (śr. 21 mm), znanej z 1646 r., zamiast św. Piotra z kluczem zamieszczono sam klucz, a w napisie: S REINERZ.

Z końca XVIII w. pochodzi sygnet miejski, owalny (22/17 mm) tylko z popiersiem św. Piotra, bez napisu. Natomiast sprawiona ok. 1800 r. pieczęć (o śr. 23 mm) przedstawia popiersie świętego z kluczem obok stojącego koguta oraz napis: KAEMMEREI D: ST: REINERZ. Pieczęcie z XIX w. wzorują swoje godła na dawniejszych.

Św. Piotr z kluczem, atrybutem świętości, to patron kościoła parafialnego w Dusznikach pod wezwaniem Św. Św. Piotra i Pawła. Przyjęty za patrona miasta już w średniowieczu, ustalił się w herbie Dusznik. Przegląd opisanych pieczęci potwierdza, iż herb Dusznik, związany z kultem patrona kościoła parafialnego i miasta, ustalił się w szczegółach swojego wizerunku dopiero na przełomie XVIII i XIX w. Barwy herbu nie posiadają dokumentacji"


Źródło: Marian Haisig, "Herby miast Ziemi Kłodzkiej", Zeszyt Muzealne Ziemi Kłodzkiej nr 4, Kłodzko 1992